Kik vagyunk

 

A Hungaro-Dalton Egyesület felnőttképzést folytató intézmény. Akkreditált pedagógus-továbbképzési programjain keresztül információt nyújt a Dalton-terv céljáról, tartalmáról és keretfeltételeiről. Támogatja a tanárokat és iskolákat egyénre/személy­re/iskolára szabott Dalton-pedagógiai modelljük/koncepciójuk kialakításában.
A referencia-iskolákban tartott nyílt szakmai napok, a folyamatos műhelymunka, gyakorlatorientált rendezvények, az óralátogatások, előadások, workshopok élénk tapasztalatcserét tesznek lehetővé, és segítik a Dalton-modell alkalmazásának minőségfejlesztését. Mindezek egyben a fejlődés zálogai is.

 Az Egyesület neve: Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület
 Az Egyesület rövidített neve: Hungaro-Dalton Egyesület
 Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet
 08-0090-06 számon nyilvántartott felnőttképzést folytató intézmény
 AL-2585 intézményakkreditációs lajstromszám

Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése alapján:
  3. tudományos tevékenység, kutatás
  4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  5. kulturális tevékenység.

   Székhelye: H-9027 Győr, Tárna u. 28.
   Az egyesület elnöke: Gömöryné Mészey Zsuzsanna
   Elérhetőség: H-9027 Győr, Tárna u. 28., Drótposta: info kukac hungaro-dalton.hu, Telefon: 06/30/280-1600

Működése kiterjed az ország egész területére, illetve a Kárpát-medence magyar nyelvű régióira, valamint működése kiépülhet más országokkal való oktatási és kulturális kapcsolatok létesítésére is. A Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület (továbbiakban: Egyesület) jogállását tekintve önálló jogi személy, melynek képviseletére az Elnök önállóan jogosult.

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból, továbbá kiegészítő jelleggel gazdasági- és vállalkozási tevékenységből fedezi.  
 
Az egyesületet a Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság 2006. március 15-én a PK.T.60.208/200564. végzési számon jegyezte be.

 
Az Egyesület célja és alapvető feladatai

A tanulási folyamat hatékony megújításának segítése a Dalton-terv és egyéb pedagógiai innovációk gyűjtésével, fejlesztésével, terjesztésével.

A pedagógiai innovációk iránt érdeklődő oktatók, pedagógusok attitűdjeinek, motivációinak, ismereteinek fejlesztése, a pedagógusok önképzésének elősegítését, oktatási tevékenységük hatékonyabbá tételét a hagyományos és az informatikai alapú oktatási módszerek segítségével.

Szakmai rendezvények és továbbképzések szervezése, valamint az Egyesület tagjainak támogatása és szakmai ismeretek bővítését belföldi és külföldi továbbképzéseken, tanulmányutakon, és egyéb rendezvényeken történő részvétel biztosításával.

A Dalton-terv hazai kritériumrendszerének, minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása, honi hagyományainak megteremtése és annak késõbbi ápolása, az érdeklődők ismereteinek bõvítése, valamint a tehetségek felkutatása, pedagógiai és oktatási kapcsolatok létesítése és fejlesztése.

Az Egyesület keretében kifejlesztett szakmai anyagok, módszerek, eljárások, technikák, nyilvánosságra hozása, népszerűsítő kiadványok kiadása.

 
Tevékenységek

Oktatás, képzés, továbbképzés
Műhelymunka, hálózatépítés
Együttműködés olyan oktatási és egyéb szervezetekkel, amelyek célja az oktatás korszerűsítése és az innovatív oktatás megvalósítása
Tantervek, programok készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, tantervek, tankönyvek és egyéb oktatási segédeszközök megismertetése, felhasználásuk segítése a pedagógiai programok készítésében
Mûvészeti oktatás szervezése, ismeretterjesztõ előadások tartását, közösségnevelést, öntevékeny művészeti csoportok létrehozása
Információhordozók és munkaanyagok kiadását
Információs központ létrehozása, bibliotéka, médiatéka fenntartása
Számítógépes szakképzés
Oktatási szakértői tevékenység
Nyelvoktatás, beleértve a magyar, mint idegen nyelvet határon belül és kívül történő oktatása
A magyar hagyományok, a kultúra, zenei kincs, stb. ápolása

 
Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés (2006)  Közhasznúsági jelentés (2007)  Közhasznúsági jelentés (2008)  Közhasznúsági jelentés (2009) 
Közhasznúsági jelentés (2009)  Közhasznúsági jelentés (2010) I.   Közhasznúsági jelentés (2010) II.   Közhasznúsági jelentés (2010) III. Közhasznúsági jelentés (2010) IV. Közhasznúsági jelentés (2011) I. Közhasznúsági jelentés (2011) II. Közhasznúsági jelentés (2011) III. Közhasznúsági jelentés (2012) Közhasznúsági jelentés (2013)

 

Lap tetejére

 

Gömöryné Mészey Zsuzsanna - elnök

Gömöryné Mészey Zsuzsanna - elnök Pedagógiai pályámon indíttatásomat édesanyám, később apósom határozták meg, mindketten még 1945 előtt végzett pedagógusok voltak, a magyar oktatás fénykorából, az oly sokat emlegetett korból, amely a híres Nobel-díjasokat adta a világnak.  
 
Jó nyelvtudásom már főiskolás koromban lehetővé tette a kitekintést a volt NDK-s, NSZK-s és osztrák iskolarendszerre, ami gyermekeim tanulmányain keresztül késõbb még elmélyültebbé vált.

A Gézengúz Alapítványnál a születési sérült babák úszó terapeutájaként eltöltött éveim alatt tudatosult bennem a személyre szabott oktatás szükségszerűsége, mely napjaink oktatási rendszerében is alapvető követelmény.  
 
Szülőként és pedagógusként is elégedetlen voltam a magyar iskolarendszerrel, mindig új utakat kerestem.  
 
2001. novemberében vettem részt Bécsben a CERNEDA első nemzetközi konferenciáján, ahol a Közép-Kelet Európában méltatlanul feledésbe merült Dalton-tervről hallottam előadást - többek között Hrsg. Harald Eichelbergertől, Jürgen Peters-től és Ilse Mayer-től.  
 
Nagycsaládos anyaként a Dalton-oktatás egyszerűsége, természetessége, nagyszerűsége fogott meg - a gyerekek az iskolában úgy tanulnak, mint otthon. Különösen tetszett, hogy itt a gyermek elsőszámú tanítómestere a gyermektárs.  2003-ban Dalton-koordinátori megbízást kaptam a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézettől és több iskolába juttattam el. Akkreditált Dalton-képzés formájában Helen Parkhurst reformpedagógiájának alapvetéseit oktattam Magyarországon. Előadásaim, továbbképzéseim során Ausztriában, Szlovákiában, Romániában, sőt németországi érdeklődő pedagógusok előtt is sikerült felhívnom a figyelmet erre a napjainkban nagyon aktuális oktatás-szervezési koncepcióra. Ezekben az országokban sok lelkes pedagógus alkalmazza a mindennapi oktatás során a Dalton-pedagógiát.  
 
Az egész életen át tartó tanulás életelememmé vált. Európa több országának - Hollandia, Anglia, Spanyolország, Szlovákia - oktatási rendszerét is rendszeresen tanulmányozom, az elmúlt négy évben Grácban, a Pedagógiai Főiskolán Dalton- és Montessori  szakot végeztem el.  
 
Életfilozófiám: Nem múlhat el egyetlen nap sem az életembõl anélkül, hogy tapasztalással, átéléssel valamit ne tanultam volna.

 
Lap tetejére

 

Dr. Varga László - titkár

Dr. Varga lászló - titkár A győri Révai Miklós Gimnáziumban érettségiztem, majd a győri Apáczai Csere János Tanítóképzõ Főiskolán szereztem általános iskolai tanítói oklevelet 1986-ban. Általános iskolai tanítóként dolgoztam a töltéstavai, majd a tápszentmikósi általános iskolában. A mezőörsi Weöres Sándor Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda igazgatói állását 1994-ben nyertem el, azóta is ezt a munkakört töltöm be.  

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakos előadói oklevelet, majd bölcsészdoktori címet (dr. univ) szereztem „summa cum laude” minősítéssel, doktori disszertációmat neveléstörténetbõl írtam. Egyetemi doktori értekezésem a Pannonhalmi Bencés Főapátság gondozásában, a magyar iskolázás millenniuma alkalmából nyomtatásban is megjelent.

A győri Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolán 1999-ben angolnyelv-oktatói képesítést, majd 2003-ban nemzetközi "Teaching English as a Foreign Language" (TEFL) oklevelet szereztem. Angol nyelvből felsőfokú, orosz nyelvből lektorátusi (PhD) nyelvvizsgával rendelkezem.  
 
Eddig öt alkalommal nyertem ösztöndíjat külföldi (Anglia, Észak-Írország, Portugália) tanulmányútra, nemzetközi tapasztalataimat publikációkban tettem közzé. Rendszeresen tartok elõadásokat neveléstörténet, reformpedagógia, neveléselmélet, oktatásfejlesztés, tanulásmódszertan, pedagógiai kommunikáció és európai oktatási rendszerek témakörökben.  
 
A budapesti Közoktatási és Modernizációs Közalapítvány ösztöndíjasaként 1999-ben, Angliában egyhetes tanulmányúton vettem részt, melynek keretében a Devon Megyei Pedagógiai Intézetben elõadást tartottam a magyar oktatási rendszer reformjáról.  
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézettel együttmûködve iskolánk mint bázisiskola részt vett a belsõ gondozói rendszer kidolgozásában és mûködtetésében. Munkánk egyik alappillére a differenciált tanulásszervezés és tanulásirányítás. Intézményünkben tíz éve szervezek regionális továbbképzéseket pedagógusoknak, öt éve irányítom a tanulók speciális angol nyelvi képzését a budapesti International Language School Alapítvány szakmai támogatásával. Intézményünkben különös figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására, differenciált fejlesztésére.  

Pedagógiai eredményeinkrõl a gyõri Apáczai Csere János Tanítóképzõ Főiskola felkérésére elõadást tartottam angol nyelven „Hátrányos helyzetű gyermekek az iskolában” címmel az EU tanár-továbbképző szemináriumán résztvevõ pedagógusoknak, akik 12 európai országból érkeztek az egyhetes képzésre. Rendszeresen publikálok megyei és országos szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben.  

Az Országos Közoktatási Szakértői Névjegyzékbe 2004. április 1-jén kerültem fel, pedagógiai értékelés szakterületen. A civil kezdeményezésre létrejött országos Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület alelnökévé választottak.  
 
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karán (Sopron) óraadó oktató vagyok, a Pedagógia Tanszéken oktatok neveléselméletet és didaktikát. Mivel a PhD tudományos fokozatot szeretném elnyerni, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskoláján doktori tanulmányokat folytattam, majd abszolutóriumot szereztem a „Neveléstudományi kutatások” doktori programban „A Pannonhalmi Szent Benedek-rend népiskolái az Egyházmegyei Tanfelügyelői Hivatal iratai tükrében (1920-1948)” című doktori értekezésemet benyújtottam védésre. Tudományos témavezetőm prof. Mann Miklós, az MTA doktora.  

Fő kutatási területem a nevelés-és oktatás elmélete, a nevelés története, ezen belül leginkább a népoktatás XX. századi története, a reformpedagógia és a gyermekkortörténet került érdeklődésem középpontjába.

 
 
Név: Dr. Varga László
Születési hely, időGyőr, 1963. november 23.
Munkahely:Weörös Sándor Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
Cím:9097 Mezőörs, fő út 68.
Munkahelyi telefon/fax: +36 96 375 049
Drótposta cím:laci63 kukac freemail.hu
Szakképzetség:tanító, angolnyelv-oktató, pedagógia
Tudományos cím:egyetemi doktor
Beosztás:általános iskolai igazgató
Nyelvtudás:C angol, TEFL Cerificate
Egyéb megbízatás:főiskolai oktató (BEPF,Sopron)
Egyéb megbízatás:országos közoktatási szakértő
Számítógép ismeret:ECDL Start
 
 

Ösztöndíjak, továbbképzések, publikációk, előadások  Nyisd ki ...

 
 
 
Lap tetejére

 

 

Albrecht Ildikó - adminisztrátor

Albrecht Ildikó, mint a Hungaro-Dalton Egyesület adminisztrátora, rövid megszakítással 24 évet dolgoztam iskolatitkárként - két általános és egy középiskolában. Végzettségeim: közgazdasági szakközépiskola felsőfokú titkár. Nyelvismeret: középfokú német nyelvvizsga, alapfokú angol.

A munkám egyben a hobbim - volt és ma is az. Adminisztráció, levelezés, tárgyalások, szervezések, írásos dokumentumok készítése. Ezt eddig ráadásul oktatási intézményekben tehettem, ahol nagy örömömre szolgált, ha magához a tanításhoz is egy kicsit közelebb kerülhettem (helyettesítések szervezése, korrepetálás, stb.).  
 
A Hungaro-Dalton Egyesület munkájában való részvétel régi céljaim beteljesülése: az, hogy az oktatás végre elérje megérdemelt helyét és sikerét a tanulók és tanítók/tanárok körében egyaránt. Drótposta címem: paletti kukac freemail.hu